• DOLAR
  7,8157
 • EURO
  9,2763
 • ALTIN
  483,86
 • BIST
  10,2890
İHBAR TAZMİNATI

İHBAR TAZMİNATI

Güzel bir Haziran gününden herkese merhaba,

Bu hafta yine işçinin önemli haklarından biri olan ihbar tazminatı  hakkında bilgi vermek istiyorum.

İhbar tazminatı nedir?

İş Kanunu madde 17’ye göre “Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir.”  İş sözleşmesini belirlenen bildirim sürelerine uymaksızın fesheden taraf, söz konusu sürenin ücretini ihbar tazminatı olarak diğer tarafa ödemek durumundadır.

Gerek işçi gerek işveren iş akdini sonlandırmak isterse iş sözleşmesinin sona ermesi için belli şart ve sürelere riayet etmek zorunluluğu vardır. İşçi istediği zaman ben artık ayrılıyorum, çalışmayacağım diyemeyeceği gibi işveren de habersiz olarak birdenbire işçiyi işten çıkartamaz.

Her iki tarafta belli süreler ve şartlar dahilinde iş akdini sonlandırabilir. Bu sürenin ve şartların getirilmesinin amacı gerek işçinin iş bulabilmesi gerekse işverenin işlerinin aksamaması , yerine yeni eleman bulabilmesidir.

Bu süreler 4857 sayılı İş Kanunu’nun madde 17’ye göre

Çalışma süresi 6 aydan az ise ihbar süresi 2 haftadır

Çalışma süresi 6 ay ile 1.5 yıl arasında ise ihbar süresi  4 hafta

Çalışma süresi 1.5 yıldan 3 yıla kadar ihbar süresi 6 hafta

İşi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için ise 8 haftadır.

Süreler bildirimin diğer tarafa yapılması ile başlar.

Yani bir işyerinde 10 yıl çalışmış olsanız dahi alınabilecek en yüksek ihbar tazminatı rakamı 8 haftalık ücret üzerinden hesaplanacak tazminat rakamıdır.

Ve işveren sizi işten çıkartacaksa bunu size 8 hafta önceden bildirmek zorundadır. Bildirimde bulunmaz ise ihbar süresine ait 8 haftalık ücreti size ödemek zorundadır. Bu tazminat rakamı giydirilmiş ücret üzerinden hesaplanır.

Giydirilmiş ücret işçilere nakden ödenen çıplak ücrete, süreklilik gösteren, iş karşılığında para ya da ayni olarak oluşan, yemek, yakacak gibi ödemelerin, ödenen primlerin, ikramiyelerin eklenmesiyle bulunan ücrettir.

Ayrıca işveren ihbar süresince İş Kanunu madde 27’ye göre işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur.

İş arama süresi günde 2 saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir.

İş Kanunu’na göre ahlak ve iyiniyet kurallarına uymama sebebi ile iş akdini haklı nedenle fesheden işçi veya işveren karşı taraftan ihbar tazminatı talep edemez.

 İşçinin ihbar tazminatına hak kazanmayacağı haller?

a-)Deneme süresinde işten çıkış

İş Kanunu madde 15’e göre taraflar iş sözleşmesine en çok 2 aya kadar deneme süresi koyabilir. Deneme süresinde işçi işten çıkarsa ihbar tazminatına hak kazanamaz.

b-)Evlilik nedeni ile işten çıkış yapılması halinde

Evlilik nedeni ile kadın çalışanlar iş akitlerini feshedebilirler. Bu halde kıdem tazminatına hak kazanırlar. Ancak evlilik nedeni ile fesih bildirimsiz yapılan bir fesihtir. Bildirim süreleleri söz konusu olamayacağından ihbar tazminatı da sözkonusu olmayacaktır.

c-)Emeklilik nedeni ile işten çıkış

Emekli maaşı almaya hak kazanan işçi bu durumu ilgili kurumdan aldığı belgeyle ispat ederek iş akdini bildirimsiz sonlandırabilir. Bildirim süresi olmadığından bu tarz işten çıkışta da ihbar süreleri ve tazminatı sözkonusu değildir.

d-)Haklı nedenle derhal fesih

4857 sayılı İş Kanunu madde 24 ve madde 25’te düzenlenmiş sebeplerden birine dayanarak yapılmış fesihlerdir. Bu fesihler işveren ve işçinin artık birlikte çalışmaya devam etmesinin mümkün olmadığı durumları içerdiğinden kanundaki ifade ile “derhal” yani bildirim süreleri olmadan yapılmaktadır. Bildirim süresi olmayan bu fesihler için sözleşmeyi fesheden tarafın bildirim süresi tazminatı yani ihbar tazminatı olmayacaktır.

e-)Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Feshinde İhbar Tazminatı

Belirli süreli sözleşmeler özelliği itibariyle bitiş süresi taraflarca önceden belirlenmiş sözleşmelerdir. Bu özellikleri sebebiyle belirli süreli sözleşmelerin feshinde bildirim süreleri uygulanmaz. Bildirim süresi belirsiz süreli sözleşmeler için zorunlu kılınmıştır.

f-)İstifa halinde işçi ihbar tazminatına hak kazanamaz. Tam tersine İş sözleşmesini fesheden tarafın ihbar süresi yükümlülüğü olduğu için bu sürede çalışmak istemeyen işçinin ihbar süresinin ücretini işverene ödemesi gerekir.

Başka bir yazıda buluşmak dileği ile sağlıkla kalın.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?